Thursday, November 4, 2010

نيك آهنگ

براي اين روزهاي نيك آهنگ

آنها هدف دارند ايسم دارند و تو سر به سر تنها دليل وجودي شان همان باور بي نياز از نقدشان گذاشته اي

پس نوش جان اقاي كوثر تا تو باشي كه دگر گرد مقدسات نگردي

بدبين نباش ناداني را ببين كه چه هوشمندانه قامت بر مي افرازد تهوع را ببين كه چگونه ميخرامد آنها براي باورهايشان زندگي مي كنند و تو و مثل و مانند هاي تو باورشان را به خدمت مي گيرند براي زندگي بهتر فرق است عمو فرق است

Saturday, June 19, 2010

شير از پستان شير مي نوشد

شير از پستان شير مي نوشد

راستي از پستان راستي

درست به مانند حقارت كه سر در خيك حقارت مي كند

درست به مانند دروغ كه سر بر دامن دروغ مي نهد

شير سخن نمي گويد او دركار است

راستي سكوت مي كند وجود او دشمن كوب است

حقارت به هزار گونه فرياد ميزند ، بي وجود وجود را طالب است

دروغ پركلام است بايد بگويد تا باورش كنند

كلامي از تو بجا نمانده است تا بر در و ديوار اين شهر بكوبند

وچه خوب كه در كلام خودت اسير نشدي

حالا هر بار كه بخواهي ندا يي را به ياد بياوري

بايد اندسته از مردمان را به ياد بياوري

كه در كارند

كه وجود شان حتي ان زمان كه نيستند دشمن كوب است

امروز، آفتاب بر نيامده در ذهن من طلوع كردي

مردي بانوي من

يا مرگ در تو مرد

10- 1 -1389

5.15

Sunday, June 13, 2010

خود مان را سازمان دهيم 2

سيسرون خطيب نامي روم در پايان هر خطابه اش با خود و بي خود ميگفت ( كارتاژ بايد از ميان برود )

من نيز در اغاز و پايان هر گفته و نوشته ام مي گويم ( بايد خودمان را سازمان بدهيم )

از اين همه خودناباوري در حال دق مرگ شدنم

همين سالگرد انتخابات بايد به ما ثابت كرده باشد انكه ستون فقرات اعتراضات را تشكيل ميدهد نه موسوي وكروبي و يا جرسيان كه همين ما وبالاترين ماست

اخر مگر نه اينكه بزرگترين تفاوت جنبش سبز با جنبش هاي پيشين اش تكيه بر اينترنت بوده ست پس چرا سبك رهبريمان به سبك استبداديان است كه يك نفر نماد يك جمع مي شود چرا نبايد سازماندهي اين اعتراضات در همين اينترنت و در سايت هايي كه منعكس كننده اواز ما هستند صورت بگيرد چرا بايد چشم و گوش مان به جرسيان باشد همانهايي كه نويسنده و مترجم نامداري را متهتك ناميدند همانهايي كه هر وقت شعاري به مذاقشان خوش نيامد كوبيدندش

بر طبق تفرقه نمي كوبم اما اين دوتن حتي به دنبال مردم هم راه نمي افتند و مضحك تر از ان كه جز كلي گويي چيزي تحويل مان نمي دهند تمام اعلامبه هشان اكنده از كلي گويي است.

دوستان حالا كه ديديم با همين تنها بالاترين چه جمعيتي را توانستيم به خيابان بياوريم بياييم و جدولي براي اعتراض هايمان درست كنيم اگر تمام جمعه ها را به پارك محله مان برويم اگر كارهاي بانكي مان را تنها در روزهاي فرد انجام دهيم اگراولين شنبه هر ماه به بازار شهرمان برويم اگر روز بخصوصي را براي خون دادن انتخاب كنيم و .... مبارزه را به يك تفريح بي هزينه تبديل كرده ايم وبالاتر از ان فرهنگ سازي كرده ايم همان هايي كه جز رسانه هاي ج ا به چيز ديگري دسترسي ندارند چند ماه پس از حركات هماهنگ ما در مراجعه به بانك ، پايگاه انتقال خون و..... دهان به دهان خبررساني خواهند كرد.

( شايد بگوييد اين كارها را تا كي مي توان ادامه داد ؟ جواب من اين است تا هميشه چرا كه ما ملتي هستيم كه با هم بودن از ما دريغ شده است جز در عزاداري يقينا هر كاري كه ما را در اجتماع قرار دهد از ان خسته نمي شويم. )

انچه ما سرسختانه از پذيرش آن سر باز ميزنيم اين واقعيت است : آنانكه به اينترنت دسترسي دارند در ايران امروز به گروه مرجع تبديل شده اند در ذهن مردمي كه به اينترنت دسترسي ندارند كاربران اينترنت كساني هستند كه با تخصصي ويژه به امكاناتي ويژه دسترسي دارند درست برعكس ويدئو و ماهواره كه به باور نادارندگانشان تنها يك وسيله بودند وهستند كه مايه داران و وقت اضافه داران از ان بهره مي بردند ومي برند همچنين توجه كنيم كه ماهواره و ويدئو از همان اول پيدايش شان مورد هجوم تبليغات منفي ج ا قرار گرفتند اما استفاده از اينترنت را خود ج ا مجوز و گسترش داده است .

ما امروز اگر با دست خودمان خودمان را عقيم نكنيم از همان قدرت وجايگاهي برخورداريم كه در انقلاب مشروطه روشنفكران آگاه به تمدن مغرب زمين برخوردار بودند همان جايگاهي كه ملايان در انقلاب 57 در ذهن مردم و گروههاي مبارز داشتند . اري ديگر هم وطنان ما به دنبال ما راه خواهند افتاد اگر ما حركت كنيم. اگر هم فكر ميكنيم نمي ايند انكه شرافتمندانه تلاش ميكند شرمنده خود ، ديگران و آيندگان نخواهد بود

تاكنون اين كارها را نكرده ايم چون خودمان را سازمان نداده ايم

دوستان خودمان را سازمان دهيم

پي نوشت : به باور من تظاهرات سالگرد انتخابات يك شاهكار بود انقدر ارام و بي هزينه كه نيروهاي سركوبگر راكه براي له كردن ما امده بودند به جان هم انداخت كسي كه با هيجان دگر ازاري به ميدان امده است اگر نتواند براي هيجان اش مفري بيابد به خود زني ميپردازد همان كاري كه بسيج و نيروي انتظامي با هم كردند.

البته براي انها كه مبارزه بايد خوراك براي رسانه ها تهيه كند اين روز هيچ ثمري نداشت اما انها كه مبارزه سياسي را به چشم يك بخش از زندگي ميبينند مي دانند كه چه روز باشكوهي را پشت سرگذاشتيم.

Saturday, June 12, 2010

رفتم براي انكه جان ومالم را حفظ كنم

رفتم براي انكه جان ومالم را حفظ كنم

خسته تراز انم كه بتوانم به تفصيل بنويسم پس تيتر وار مينويسم

راه رفتيم و راه رفتيم بيچاره ها مانده بودند كه چه كنند فكرش را بكنيد دشمن تان بي دفاع بيدفاع كنار دست شما باشد و شما هيچ بهانه اي نداشته باشيد اواخر كار كه خيلي مغز نداشته شان را به كار انداخته بودند ميگفتند بدويد راه نرويد

يكي از وقايع خوشمزه درگيري و زد و خورد نيروي انتظامي در چهار راه فلسطين و وليعصر با بسيجي ها بود

چقدر به نام و روش خود به ميدان امدن ثمر بخش است مرده شوره اسب تراوا و راهپيمايي هاي حكومتي را ببرد

اين راهپيمايي در ساعاتي كه ادارات تعطيل مي شوند از ابتدا هم نشان داده بود كه چقدر كاراست

Thursday, June 10, 2010

خودمان را سازمان بدهيم

خودمان را سازمان بدهيم

مي گويند : جهت حفظ جان و مال مردم اعلام می داریم راهپیمایی پیش بینی شده برگزارنخواهدشد

يعني ماندلا لوتركينگ گاندي جفرسون وبراي من از همه بالاتر پدران بنيان گذار مشروطه به فكر جان و مال مردم نبودند ؟

يعني آنان آدمهايي بي مسئوليت بودند ؟

هر كس هر اندازه كه نيت اش پاك باشد نبايد و نمي تواند به جاي مردم تصميم بگيرد .

مگر ولي فقيه اند يا قرار است باشند كه اختيار جان ومال ما دستشان باشد .

اختيار جان و مال ما در دست خودمان است اما تا زماني كه خودمان را سازمان ندهيم هر كس و ناكسي گمان خواهد كرد اختيار دار جان ومال ما است ، رعيت مان خواهند پنداشت و همچون گله با ما برخورد خواهد شد.

زمان آن است كه خودمان را سازمان بدهيم

پن لاگ يادتان هست ؟

به كجا برميخورد اگر اتحاديه وبلاگ هاي سبز سكولار / سبز جمهوري ايراني / سبز سوسيال دمكرات / سبز دمكرات مذهبي و............داشته باشيم؟

ودرچنين زمان هايي اعلاميه بدهيم نه از طرف قاطبه مردم نه از طرف امت اسلام نه از طرف ملت ايران از طرف خودمان اعضاء وبلاگ هايي كه با يك عنوان و خواست ونام گردهم امده ايم وبگوييم مي اييم وديگران را دعوت كنيم كه اگر ميخواهند با مسئوليت خودشان بيايند

آري مي توانيم اگر خودمان را سازمان بدهيم .

و اگر نمي توانيم خودمان را سازمان بدهيم پس چرا مي خواهيم كه جمهوري اسلامي نباشد ؟ كه يك هرج و مرج ديگر بيايد ؟

زمان آن است دوستان زمان آن است كه خودمان را سازمان بدهيم

براي چه؟ براي چنين كارهايي اينجا

پي نوشت جمهوري اسلامي شكل نويني از ديكتاتوري است با آن بايد به شكل نويي برخورد كرد يادمان نرفته است كه جمهوري اسلامي از ابتداي پيدايش اش هركس را كه توانست يا مي توانست نماينده (‌ رهبر )‌ مردم باشد از ميان برداشته است.

بايد شكل جديدي از رهبري را بنيان بگذاريم اگر بتوانيم در همين وبلاگستان در گروه هاي وبلاگي خودمان را سازمان بدهيم ، عضوگيري كنيم و تمامي اصول دمكراسي را رعايت كنيم ( مي توانيم چون دست جمهوري اسلامي اينجا كوتاه است ) پيروزي با ما خواهد بود.

Saturday, May 29, 2010

داغ ننگ

درباره آن ه كه ابوالحسن به شاپور چسباند اما خودش رسوا شد

ميان كوروش بنيان گذار هخامنشيان

اتانس رهبر جمعي كه گوماتا ( بردياي دروغين ) را برانداختند

و شاپور بختيار

دو نقطه اشتراك است

1 هرسه تن در برجسته ترين كارهايي كه كردند يا مي خواستند بكنند از عالي ترين توده ماده ( چيزي كه به آن مغز مي گويند ) استفاده كردند

نه كوروش در برانداختن برده داري خود را نماينده خدا و يا پيرو قوانين طبيعي خواند 1

نه اتانس به هنگام بيان آرزويش براي داشتن جامعه اي كه در آن دولت ومردم يكي باشند جز عقل ياوري ديگر خواست 2

و نه آخرين شان شاپور بختيار جز خرد داوري جست

2 هر سه تن نشان دادند از زماني كه موجود دوپا صاحب عالي ترين توده ماده شده است هر خطايي كرده در برابر ان مسئوليت شخصي دارد و نمي تواند براي تبرئه خود به شرايط زمان و جو حاكم بياويزد

كوروش كه برده داري را برانداخت داغ ننگي شد بر هر آنكه از آن پس با نام قانون الهي ،قوانين طبيعي و شرايط زمان اين رسم را تقديس و توجيه كرد

به همين گونه اتانس و بختيار كه هر دو نشان دادند كه اگر مغزت را به كار بگيري درك امور چه ساده و به چه سادگي امكان پذير است

اما انگيزه اين نوشته سوالي است كه هادي خرسندي در وبلاگ اش مطرح كرده بود درباره ه اي كه به شاپور مي چسبانند

براي يافتن پاسخ اين پرسش به سراغ كتاب يکرنگی و سي وهفت روز پس از سي و هفت سال

هر دو از شاپور بختيار رفتم اين است پاسخ چراي هادي خرسندي

يکرنگی نوشتهٌ شاپور بختيار

ترجمهٌ مهشيد اميرشاهی

گناه نابخشودنی بنی صدر

نمايشنامه اي كه خميني براي عروسك هاي خيمه شب بازي اش نوشته است با انتخاب رئيس جمهوري آغاز مي شود . بني صدر كه تا ديروز در ايران كسي او را نمي شناخت . من رسما اعلام مي كنم كه بني صدر مخلوق خميني است ومردم به شخص او راي ندادند بلكه فقط برگزيده خميني را تاييد كردند .

در زمان اختلاف ميان بني صدر و خميني ، من چندين پيام براي ارتش فرستادم و توصيه كردم خود را از ماجرا دور نگه دارد ، يعني در حقيقت تصميم خود ارتش را تاييد كردم ، چون شك دارم كه ارتش قصد كمك به بني صدر را درسر پرورده باشد . به عنوان رئيس شوراي انقلاب ، بني صدر بود كه دستور اعدام تعداد زيادي از افسران را صادر كرد . به هر حال نتيجه را در درگيري هايي كه منجر به سقوط بني صدر شد ديديم . نظاميان از جا نجنبيدند.

انگليسی ها و آمريکايی ها از دوران گذشته بني صدر ، از زماني كه اين دانشجوي مادام العمربا ول گشتن در كارتيه لاتن كفش پاره مي كرد ، اين تصور را پيدا كرده بودند كه چون او از ديگر مخلوقات خميني سست عنصرتر است مي توان از او استفاده اي برد . به همين دليل در ماجراي گروگان گيري سفارت آمريكا چشم اميد به او دوختند .

من بر خلاف تصور مي كنم كه بني صدر از بقيه اين گروه خطرناك تر بود. وفاداريش به خميني تا آخرين لحظه دوام داشت . مي گفت . ( هرچه امام بگويد من مي پذيرم ) يكي ديگر از اظهارات او ، كه پشت هر وطن پرستي را مي لرزاند اين بود ( براي من ايراني بودن بدون اسلام ، بي معناست ).

اين قضيه چه مفهومي دارد جز آنكه هر كسي كه اسلام را نمي پذيرد نمي تواند داعيه ايراني بودن كند ! چگونه مغزي كه چنين استدلال مي كند ، مي تواند مسائل مملكتي را حل نمايد ؟ آيا ممكن است فكر وذكري كه بتوان ردي از واقع بيني در آن جست از چنين ذهني تراوش كند ؟

بني صدر در جرياني كه ايران را به سمت ديكتاتوري و ويراني فعلي برد ، عاملي تعيين كننده و موثر بود . در طول دوسالي كه به ويرانگري مشغول بود ، همه اين فرصت را يافتند كه او را بشناسند . به عنوان رئيس شوراي انقلاب مسئول انتخاب خلخالي شكنجه گر است ، اين آيشمن ايران ، كسي كه قبل از گرفتن جواز آدمكشي به ( صادق گربه كش ) معروف بود . او به سخيف ترين بهانه ها زنا ، همجنس بازي ، اعتياد ... عده بي شماري را اعدام كرد. آيا مي شود مدعي شد كه بني صدر از اين قضايا بي اطلاع بود ؟ چطور مي توان چنين ادعايي را پذيرفت ؟ كمال بي شرمي است كه پس از اين اتفاقات بني صدر هنوز از( حرمت انساني ) حرف مي زند .

وقتي عده اي او را ليبرال ، دمو كرات ، ناسيوناليست ، پيشرو مي خوانند ، حالت تهوع به انسان دست مي دهد . او پليدترين فرزند انقلاب خميني است ، انقلابي كه خود آتش بيار آن نيز بوده است .

ص 139

تلفنی از نوفل لوشاتو شد: خمينی از حرفی که زده عدول کرده است و ديگرحاضر نيست مرا ببيند مگر بعد از استعفا. چه کسی کار را برهم زده بود؟ اين امتياز را بايد به بنی صدر داد که خود با صراحت اقرار کرد که در اين کار دست داشته است! او بود که خمينی را متقاعد ساخت که نظرش را عوض کند و استدلالش هم چنين بود: -اگر بختيار بيايد وتنها با آيت الله حرف بزند، به هرحال برنده اوست. يا خمينی پيشنهادات او را می پذيرد و ما همه چيز را از دست می دهيم يا نمی پذيرد ولی اين تصور را ايجاد می کند که مرد ضعيفی است و حاضر شده است با نخست وزير منتخب شاه کنار آيد. بنابراين بايد جلوی اين گفتگو گرفته شود. منطق بنی صدر برای حفظ منافع شخصی خودش درست بود، چون بالأخره به مقامی که آرزويش را داشت رسيد و فقط بدبختانه دولتش مستعجل بود. من در اين ميان هيچ نباختم. درمواقع استثنايی می بايست تصميماتی استثنايی اتخاذ کرد. برای آنکه مورد مؤاخذه تاريخ قرار نگيرم، پيشدستی کردم. در آن زمان هوچيان بنی صدر و افرادی نظير سلامتيان و غيره... نعره برداشته بودند که من مأمور آمريکا هستم. شعاری که به درد منحرف کردن ذهن توده ها می خورد ولی دروغ محض بود

ص 112

سي و هفت روز پس از سي و هفت سال

چند گفتگو با دكتر شاپور بختيار درباره دوران زمامداريش

بني صدر بيك روزنامه نويس فرانسوي ، كه خودش بمن گفت ، گفته بود : اگر نفس بختيار به خميني ميرسيد امكان داشت كه آقا خيلي از اين شدتي كه داشت كاسته بشود و جا بزند ، و نفع ما دراين نبود. انقلاب اسلامي بايستي ميشد و لازم بود كه ما اين ملاقات را بهم بزنيم

ص 20

1

من برای صلح کوشیدم. نـَبونید، مردم درماندهٔ بابل را به بردگی کشیده بود، کاری که در خور شأن آنان نبود

من برده داری را برانداختم. به بدبختی‌های آنان پایان بخشیدم

2

بزرگان پارس انجمن كردند و درباره نيكوترين شيوه حكمراني به گفت و شنود نشستند.)سخنگوي دمكراسي اتانس پايه استدلال خويش را در انتقاد حكومت فردي و كژي هاي آن نهاد : دوره حكومت فردي سپري شده ، وبه تجربه مي دانيم كه عاقبت آن استبداد است . فساد حكمراني فردي هم از خودكامگي است ، هم از نخوت و رشك كه در سرشت ادمي است . حتي اگر چنين حكومتي به دست شايسته ترين مردمان سپرده شود ، كارش به تيراني مي انجامد زيرا كه قدرت سبب مي گردد كه امر بر خود او مشتبه گردد و خيال كند كه به حقيقت برتر از همگان است . اين خود امور را از اعتدال خارج مي نمايد ، و مايه تباهي دولت مي شود . تيران حتي بر شايستگي و سلامت نفس ديگران حسد مي ورزد ، از آنكه خودبين و خود آيين است . از اين رو رفتار فرومايگان را مي پسندد ، تهمت و بهتان را باور دارد ، و از اعدام بيگناهان پرهيز ندارد . اما حكومت مردم درست خلاف چيزي است كه درباره حكومت فردي گفتيم : ايزونومي عنوان برازنده اي است يعني مساوات حقوقي و مساوات قانوني . به علاوه مردم كه زمام امور را به دست گرفتند . شيوه زمامدار خودكامه را پيش نخواهند گرفت . از آن گذشته انتخاب كارگذاران و داوران به قرعه خواهد بود ، و امور بر تبادل افكار خواهد گذشت . بنابر اين بياييم و آيين پادشاهي را كنار بگذاريم ، كارها را به دست مردم بسپاريم كه در آن مردم ودولت يكي خواهد بود. )

فريدون آدميت ،تاريخ فكر از سومر تا يونان و روم چاپ سوم ص 129

Wednesday, April 14, 2010

نبودن

( يك از سه )

حد نهايي و سرنوشت ناگزير آدمي است

نابود كننده همه توانايي ها

به آدميزاده ميزان تنهايي و ناتوانايي اش را نشان مي دهد

حضورش پايان حضوراست

ايزاناگي پدر همه انسانها ( در اسطوره هاي ژاپني ) با ناديده گرفتن فرمان شكيبا بودن كه ايزانامي مادر همه انسانها به او داده بود با صورت كريه مرگ روبرو شد او ايزانامي را كه به قلمرو مردگان رفته بود ديد ديد كه ايزانامي را كرم ها در بر گرفته اند و جسم اش رو به تباهي نهاده است

بايد شكيبا بود

ميبايد چيزي را ازدست مرگ نجات داد چيزي را نجات دادتا آن زمان كه آدمي بر مرگ غلبه كند و همه چيز اش را از قلمرو عفريت مرگ وناتوانايي برهاند

و اگر آدمي جسم باشد وشخصيت همراه اين جسم كمترين حد ايستادگي در برابر مرگ رهانيدن شخصيت همراه جسم است از دست مرگ و شايد از همين روست كه زاد و ولد مي كنيم

در برابر همه انواع مقاومت در برابر مرگ كه ديده ام تصوير ايستادن يك چيني در برابر تانك و راه بستن به ان از همه شان جاندارتر است آنقدر مي ايستد كه تانك جسم اش را از ميان ميبرد اراده اي زاينده جسمي كه بنا ندارد و يا نمي تواند بدون شخصيت همراه اش زندگي كند . يا شخصيتي كه بنا ندارد به نفع جسمي كه در آن خانه كرده عقب نشيني كند

او يكي از بيشمار انسان هايي بود كه شخصيت همراه جسم شان را رها نكردند به همين دليل هرگز نخواستم نام اش را بدانم براي من او تجلي ( آن ) است در شعر حافظ

لطیفه ای است نهانی که عشق ازآن خیزد
که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست

آن ي كه در ادمي بروز مي كند تا ادمي مرگ شخصيت ي را كه جسم اش حامل آن است نپذيرد حتي به قيمت متلاشي شدن جسم اش مي ايستد تا شخصيت همراه جسم اش پيش از جسم اش متلاشي نشود